ADHD – vím co s tím?!

2. 4. 2018

ADHD – vím, co s tím?! je tematický seminář o práci s dětmi s ADHD ve skautských oddílech. Chceš se dozvědět, jak ve skautských oddílech pracovat s dětmi, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)? Chceš poznat hry a skladbu programu vhodné pro děti s ADHD?                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

                                         

 

 

 

Během programu představíme, co to ADHD (porucha pozornosti s hyperaktiviitou) vůbec znamená, jaké může mít projevy a povíme si základní zásady práce s dětmi s ADHD. Zaměříme se na konkrétní situace, týkající se práce s dětmi s ADHD, kam zapojíme i zkušenosti z jednotlivých oddílů. Ze semináře si odnesete i náměty na hry a tipy pro další oddílovou činnost.

Kdy a kde: neděle 22.4.2018, 13 – 18 h, ve Skautském institutu na Staromáku v Praze

Lektorka: Marie Vlasatá – Bedla

Bedla vystudovala obor speciální pedagogika – učitelství, pracuje jako učitelka na 1. stupni ZŠ. Má pracovní zkušenost jako učitelka ve třídě pro děti s poruchami chování, pracovala s dětmi v dětském domově, s dětmi s autismem, s lidmi s mentálním postižením. Skautské zkušenosti získala jako vedoucí v oddíle skautek, lektorka na čekatelských a vůdcovských kurzech i jako lektorka seminářů SpV.

Cena: 123 Kč (na občerstvení a materiály)

Přihlašování zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrghDLDnAXITUF-pKpn1Sr3erRMtlZCyyJKscVmqTtTM90SQ/viewform
Přihlášení je platné po zaplacení 123,- Kč na účet Skautského institutu 2500395159/2010 variabilní symbol: 123 zpráva pro příjemce: jmeno_prijmeni_ADHD

Těšíme se!