ČRDM pořádá vzdělávací akce na téma inkluze

20. 10. 2014

CRDM_akceČeská rada dětí a mládeže (ČRDM) pořádá během podzimu několik zajímavých akcí zaměřených na začleňování dětí se znevýhodněním do volnočasových aktivit.

Akce jsou primárně určeny vedoucím oddílů, ale může se jich zúčastnit i kdokoli se zájmem o dané téma. Akce vedou odborníci s praktickými zkušenostmi s danými tématy.

Během podzimu se můžete zúčastnit následujících akcí:

NEJSEM ŽÁDNÁ SOCKA – 30.10., Praha
kulatý stůl na téma sociální znevýhodnění
odborníci: Pavel Košák (Člověk v tísni), Pavla Pokorná, Markéta Skočovská (Agentura pro sociální začleňování)

INTERAKTIVNÍ ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – 31.10.-1.11., Praha
lektorky: Kateřina Sittová, Marie Veselá (Junák)

KULATÝ STŮL NA TÉMA INKLUZE – 15.11., Brno
akce bude pořádaná v rámci Celostátní velké výměny zkušeností organizované ČRDM

ADHD – vím, co s tím?! – 26.11., Praha
kulatý stůl o práci s dětmi s ADHD
povede Kateřina Sittová (Junák)

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v prostorách ČRDM v Praze na Senovážném náměstí 24, Praha 1.

Na semináře se můžete hlásit prostřednictvím emailové adresy kbardova@gmail.com

Podrobnější informace ke každé akci najdete i na webové stránce www.crdm.cz

Pokud vás jakékoli téma zaujalo a využili byste jej pro práci ve vaší organizaci či oddíle, přihlaste se!

přehled akcí ČRDM