Dítě se specifickou potřebou v oddíle? Zadejte to do skautISu

10. 9. 2015

ISSe začátkem nového školního roku a zanášením nováčků do skautISU můžete uvést, že máte v oddíle děti se specifickou potřebou. Dostane se k vám snaze podpora Skautingu pro všechny.

Někteří z vás možná právě teď usedají ke skautISu a zadávají do něj informace o nových členech, kteří přišli do vašeho oddílu. Rádi bychom vám při té příležitosti představili jednu zajímavou možnost, která vám může usnadnit to, aby se k vám dostala podpora našeho odboru, která míří za vedoucími oddílů, do kterých chodí i děti se specifickými potřebami.

Při zadávání registračních údajů o vašem oddíle můžete ve skautISu v kartě s názvem „Další údaje“ uvést, že máte v oddíle i děti se specifickými potřebami. Informace jsou uvedené ve spodní části karty. Zobrazí se a mohou ji editovat jen ti, kteří mají ve skautISu roli Oddíl: Vedoucí/administrátor.

Na kartě můžete také vybrat, o jaké specifické potřeby konkrétně jde. V nabízeném výčtu najdete následující oblasti spojené se specifickými potřebami:

– dítě s hyperkinetickou poruchou (ADHD)
– dítě ze sociálně slabé rodiny
– dítě z náhradní výchovy (pěstounská péče, dětské domovy)
– dítě z odlišného sociokulturního prostředí (odlišná národnost, jazyk, náboženství)
– dítě s chronickým onemocněním (cukrovka, epilepsie, astma nebo jiné onemocnění)
– dítě se zrakovým postižením (když brýle plně nekompenzují „běžný“ zrak)
– dítě nedoslýchavé či neslyšící
– dítě s tělesným postižením
– dítě s mentálním postižením
– dítě s vadou řeči nebo zhoršenou schopností komunikace
– dítě s autismem či Aspergerovým syndromem
– dítě s jiným postižením či znevýhodněním

Prohlédněte si celou kartu na tomto obrázku:

SPV_skautIS

Oblasti, které uvedete, nebudou přiřazovány ke konkrétním dětem. Jde o výčet, který se týká celého oddílu. Také nejde o to, znát odbornou diagnózu nebo mít odborný posudek o dítěti, kterého se to týká. Jde spíše o vaše vyhodnocení a to, jak vy sami k dítěti přistupujete.

Uvědomujeme si sami, že není moc vhodné, snažit se děti řadit do takto omezených skupin a škatulek, mnohem lepší by bylo sledovat přímo konkrétní potřeby, které to či ono dítě má. Pro aktuální práci a podporu vedoucích je však pro nás stále užitečné pracovat i s těmito kategoriemi.

Pokud tento údaj ve skautISU uvedete (je dobrovolný), můžeme se snadněji dostat ke kontaktu na váš oddíl a směřovat přímo k vám nabídky s možnou podporou, pokud se ve vašem regionu bude konat akce, která by pro vás mohla být zajímavá (seminář, program na celostátní akci, večer na téma, apod.).

Děkujeme za případné vyplnění a těšíme se na setkání i spolupráci s vámi!

Všichni z odboru Skauting pro všechny

spv.skauting.cz