(Čeština) Knihy k zapůjčení

V knihovně najdete některé dokumenty a publikace ke stažení v elektronické podobě a jiné k zapůjčení v papírové podobě.

1) Ke stažení

Dokumenty SpV

SpV_vyrocni zprava_2012 Výroční zpráva SpV 2012 (PDF)
Výroční zpráva SpV 2011 (PDF)
Strategický dokument 2011 (PDF)
Programový dokument 2011 (PDF)
Cíle a nástroje Odboru SpV (PDF)

Bulletiny SpV

Bulletin SpV, leden 2013 (PDF)
Bulletin SpV, listopad 2012 (PDF)
Bulletin SpV, říjen 2012 (PDF)
Bulletin SpV, květen 2012 (PDF)
> Bulletin SpV, březen 2012 (PDF)
Bulletin SpV, leden 2012 (PDF)
Bulletin SpV, listopad 2011 (PDF)
Bulletin SpV, září 2011 (PDF)
Bulletin SpV, červen 2011 (PDF)

Příručky SpV

Příručka o sociálním znevýhodnění v oddílech (PDF)
Příručka Z nevýhody výhoda (PDF)
Příručka Diversity toolkit (PDF)

Školní práce a výzkumy

 • Integrace dětí se speciálními potřebami do skautských oddílů (Hubíková Veronika, FSS MU, Brno 2009) (PDF)
 • Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech (Doležel Tomáš, FSS MU, Brno 2011) (PDF)
 • Sondy do skautského světa 2012 (PDF)

Články SpV

 • Jak pracovat s nenávistnými projevy v oddíle (V. Zeman – Šík, Skauting 02/2012) (PDF)
 • Nebojte se děcáků (K. Nolčová – Plošťa, Roverský kmen 02/2012) (PDF)
 • Z nevýhody výhoda (V. Zeman – Šík, Roverský kmen 02/2012) (PDF)
 • Kamzík od Vlnek (J. Schovánková – Jóža, Skauting 11/2011) (PDF)
 • Bez peněz do oddílu… (B. Šolková – Kiwi, Skauting 11/2011 (PDF)
 • Byl jednou jeden život (hra na téma sociální znevýhodnění) (V. Zeman – Šík, Skauting 11/2011) (PDF)
 • Jak pracovat s hyperaktivním dítětem v oddíle (M. Vlasatá – Bedla, Skauting 04/2012) (PDF)
 • Jedny stopy v písku (esej o Downově syndromu) (P. Třešňák, Respekt 16.4.2012) (PDF)
 • Na vodě s dětmi se specifickou potřebou (R. Kopalová – Renča, Skauting 06/2012) (PDF)
 • Ukaž mi pohádku (hmatové knížky pro nevidomé) (K. Kochová – Miramis, Roverský kmen 06/2012) (PDF)
 • Schůzka na “čtyřech bytelných kolech” (družinovka na invalidním vozíku) (K. Kochová – Miramis, Skautind 09/2012) (PDF)
 • Skauting pro všechny (K. Kochová, Rodina a škola 03/2013) (PDF)

2) K zapůjčení

Budete-li mít zájem o některou z nabízených knih, neváhejte nás oslovit na našem mailu. Domluvíme se a publikaci vám zapůjčíme.

Odborné publikace

autor název vydáno
ČADILOVÁ, JŮN, THOROVÁ Agrese u lidí s mentální retardací a autismem Portál 2007, 243 stran
BEYER, GAMMELTOFT Autismus a hra Portál 2006, 98 stran
GILLBERG, PEETERS Autismus – zdravotní a výchovné aspekty Portál 2003, 122 stran
ROUČKOVÁ, J. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením Portál 2006, 151 stran
HRDLIČKA, KOMÁREK Dětský autismus Portál 2004, 206 stran
SELIKOWITZ, M. Downův syndrom Portál 2005, 197 stran
NEWSON, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením Portál 2004, 167 stran
MOOR, J. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem Portál 2010, 202 stran
KOCHOVÁ, VACHULOVÁ Integrace – hezká (i těžká) práce Integrace 2010, 86 stran
ELLIS, FRANKENBERG Jak pomoci. Dítě s postižením zraku v mateřské škole Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. 2005, 16 stran
TAYLOR, J. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti Portál 2012, 128 stran
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením po deseti letech Portál 2012, 152 stran
de CLERQ, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře? Portál 2007, 102 stran
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace Portál 2000, 178 stran
TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování u dětí Portál 2005, 205 stran
MOJŽÍŠEK, J. Od reality k obrázku Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR 2010, o.s., 60 stran
HABART, JANSKÁ Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Varianty Člověk v Tísni 2011, 189 stran
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra Portál 2006, 453 stran
EMERSON, E. Problémové chování u lidí s mentální retardací Portál 2008, 166 stran
LEBEER, J. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje Portál 2006, 262 stran
HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení Portál 2012, 160 stran
DUBIN, N. Šikana dětí s poruchami autistického spektra Portál 2009, 178 stran
KOCHOVÁ, T. Tak a tak na taktilní knížku Hapestetika 2007
LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky Portál 2010, 435 stran
PREIßMANN, Ch. Život s Aspergerovým syndromem Portál 2010, 135 stran
LAWSON, W. Život za sklem Portál 2008, 100 stran

Výzkumy

název vydal krátký popis
Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi NIDM, 2010 co zapojuje romskou, vietnamskou a čínskou mládež ve věku 12 – 18 let do neformálního vzdělávání
Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků NIDM, 2010 jaké možnosti mají tyto děti a mladí lidé se zapojit do neformálního vzdělávání, které se na ně přímo nezaměřuje, a co jejich zapojení nejvíce ovlivňuje
Sondy do skautského světa I. Junák, 2012