Témata SpV

Zde najdete několik článků částečně převzatých z naší příručky Z nevýhody výhoda. Celou ji naleznete ke stažení v Knihovně.

Sociální znevýhodnění

(autor Václav Zeman – Šík)

Poruchy chování

(autor Václav Zeman – Šík)

Mentální postižení

(autorka Marie Vlasatá – Bedla)

Pervazivní vývojové poruchy

(autorka Marie Vlasatá – Bedla)

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

(autorka Marie Vlasatá – Bedla)

Specifické vývojové poruchy učení

(autorka Marie Vlasatá – Bedla)

Narušená komunikační schopnost

(autorka Marie Podvalová – Knedla)

Sluchové postižení

(autorka Josefína Kalousová – Pepe)

Zrakové postižení

(autorka Klára Kochová – Miramis)

Tělesné postižení

(autorka Eva Pilátová – Štaflík)

Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě

(autorka Marie Schönfelderová)

Zdravotní znevýhodnění

(autorka Magdaléna Ježková)