Nabízíme dlouhodobé stáže v odboru Skauting pro všechny

3. 12. 2014

Staze_02Odbor Skauting pro všechny nabízí studentům pedagogiky, sociální práce a dalších oborů dlouhodobé stáže na několika pozicích.

Zajímá tě téma inkluze a pedagogika volného času?

Hledáš odbornou stáž v oblasti speciální pedagogiky a práce s dětmi se specifickými potřebami?

Chceš získat praxi v největší volnočasové organizaci v ČR ?

Junák – svaz skautů a skautek ČR nabízí dlouhodobé dobrovolné stáže v odboru Skauting pro všechny na těchto pozicích:

ADMINISTRÁTOR/-KA

Popis pozice:
Práce převážně administrativního charakteru s možností podrobnějšího seznámení s fungováním týmu odboru Skauting pro všechny a s tématy, kterým se v Junáku věnuje. Pozice obnáší dva základní typy činností:

– samostatnou pravidelnou činnost (správa týmové emailové schránky, správa týmových úkolů apod.)
– činnost vycházející z aktuálního dění v týmu (pomoc při přípravě aktuálních materiál, příprava a účast na různých akcích – setkání vedoucích, vzdělavatelů v Junáku, apod.)

Pro tuto pozici hledáme člověka:
– pečlivého, zvyklého pracovat samostatně
– se zájmem o oblast inkluze
– schopného se účastnit pravidelných porad týmu (jednou za 14 dní v centru Prahy) a věnovat této dobrovolnické činnosti cca 4 hodiny týdně

Nabízíme:
– získání zkušeností a praxe v oblastech inkluze a pedagogiky volného času (využitelné pro studium i zaměstnání)
– dlouhodobou spolupráci a možnost postupně většího zapojení do týmových aktivit
– zapojení do fungujícího dynamického týmu, který je partnersky nastavený a kde každý člen ovlivňuje jeho další směřování

V případě zájmu o tuto dobrovolnickou pozici, pošlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na téma: co si myslím, že mi dobrovolnická činnost pro Junáka na této pozici přinese (v rozsahu 2000 znaků) na emailovou adresu spv@skaut.cz a to nejpozději do 15. prosince 2014.

LEKTOR/-KA

Popis pozice:
Občasný lektor na vzdělávacích akcích v Junáku, vzdělávání pro budoucí či současné vedoucí nebo instruktory skautských kurzů.

Pozice obnáší tyto základní typy činností:
– spolulektorování, později samostatné lektorování připravených programů Skautingu pro všechny
– podílení se na přípravě nových programů využitelných na kurzech a dalších akcích

Pro tuto pozici hledáme člověka:
– pečlivého, zvyklého pracovat samostatně
– s lektorskou či pedagogickou zkušeností a zájmem o oblast inkluze

Nabízíme:
– získání lektorských zkušeností a praxe v oblastech inkluze a pedagogiky volného času (využitelné pro studium i zaměstnání)
– dlouhodobou spolupráci a možnost postupně většího zapojení do týmových aktivit
– zapojení do fungujícího dynamického týmu (v těsné spolupráci s koordinátorem oblasti vzdělávání), který je partnersky nastavený a kde každý člen ovlivňuje jeho další směřování

V případě zájmu o tuto dobrovolnickou pozici, pošlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na téma: co si myslím, že mi dobrovolnická činnost pro Junáka a této pozici přinese (v rozsahu 2000 znaků) na emailovou adresu spv@skaut.cz a to nejpozději do 15. prosince 2014.

KOORDINÁTOR/-KA ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Popis pozice:
Pozice vhodná pro člověka se základní jazykovou vybaveností anglického jazyka. Dobrovolník komunikuje se zahraničními partnery a koordinuje účast českých zástupců na zahraničních akcích. Dále pak zajišťuje, či přímo sám zpracovává výstupy z těchto akcí a hledá jejich přenositelnost do českého prostředí.

Pro tuto pozici hledáme člověka:
– samostatného, organizačně schopného
– s úrovní anglického jazyka na komunikační úrovni
– se zájmem o oblast inkluze na národní úrovni i v zahraničí

Nabízíme:
– získání zkušeností a praxe v oblastech inkluze a pedagogiky volného času (využitelné pro studium i zaměstnání)
– dlouhodobou spolupráci a možnost postupně většího zapojení do týmových aktivit (v budoucnu je možná i Junákem hrazená účast na některých zahraničních akcích a setkání k tématu inkluze)
– zapojení do fungujícího dynamického týmu, který je partnersky nastavený a kde každý člen ovlivňuje jeho další směřování

V případě zájmu o tuto dobrovolnickou pozici, pošlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na téma: co si myslím, že mi dobrovolnická činnost pro Junáka a této pozici přinese (v rozsahu 2000 znaků) na emailovou adresu spv@skaut.cz a to nejpozději do 15. prosince 2014.

KOORDINÁTOR/-KA ODBORNÉHO PORADENSTVÍ

Popis pozice:
Dobrovolník na této pozici se podílí na chodu poradny odboru Skauting pro všechny, na kterou se se svými dotazy mohou obracet vedoucí oddílů z celé republiky. Dotazy zpracovává samostatně, či za pomocí odborníků v daných oblastech. S odborníky dále spolupracuje i na dalších aktivitách odboru Skauting pro všechny.

Pro tuto pozici hledáme člověka:
– pečlivého, zvyklého pracovat samostatně
– se zájmem o téma inkluze a obecně o práci s dětmi se specifickými potřebami

Nabízíme:
– získání zkušeností a praxe v oblastech inkluze a pedagogiky volného času (využitelné pro studium i zaměstnání)
– dlouhodobou spolupráci a možnost postupně většího zapojení do týmových aktivit
– zapojení do fungujícího dynamického týmu, který je partnersky nastavený a kde každý člen ovlivňuje jeho další směřování

V případě zájmu o tuto dobrovolnickou pozici, pošlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na téma: co si myslím, že mi dobrovolnická činnost pro Junáka na této pozici přinese (v rozsahu 2000 znaků) na emailovou adresu spv@skaut.cz a to nejpozději do 15. prosince 2014.