Bulletiny SpV

 Bulletin SpV je zpravodaj, věstník, oběžník, informační tiskovina, zkrátka časopis pro všechny zájemce o téma otevřenosti českého skautingu. Vychází jednou za dva měsíce a přináší zprávy o aktuální činnosti odboru SpV i o zajímavých tématech a novinkách spojených s tématem práce s dětmi se specifickými potřebami.

Bulletin pravidelně zasíláme emailem. K jeho odebírání se můžeš přihlásit, pokud nám
napíšeš na adresu spv@skaut.cz.

Všechny vyšlé bulletiny si můžeš také stáhnout mezi Materiály SpV.