Rada SpV

Rada SpV je jakýmsi dozorčím orgánem Týmu SpV. Je to skupina čtyř odborníků na téma inkluze a práci s dětmi se specifickými potřebami, usilující o zapojení tématu práce s dětmi se specifickými potřebami do Junáka.

Rada sleduje práci a postupy Týmu SpV, sleduje a usměrňuje priority, dlouhodobé i krátkodobé cíle Týmu SpV tak, aby byly v souladu s Programovým a Strategickým dokumentem SpV. Setkává se cca jednou za tři měsíce společně i se šéfem Týmu SpV. Na setkání hodnotí aktivity Týmu z poslední doby, kontroluje, zda se daří naplňovat vytyčené cíle tak, jak jsou určené ve strategii, jestli se Tým neodklání od hlavního poslání a vize projektu. Dále diskutuje aktuální ideová témata, která se v souvislosti s činností týmu objevují, k nim zaujímá stanoviska, doporučení pro Tým SpV i pro Radu. Případně přichází s vlastními tématy, iniciativou, na co by se měl Tým/Junák v této oblasti zaměřit.

Členové Rady SpV

Mgr. Martin „Hejkal“ Hejhal (*1974)zobrazit více →

Mgr. Pavel Košák (*1977)zobrazit více →

Mgr. Barbora „Wiwi“ Šolková (*1981)zobrazit více →

PaedDr. Jana Vachulová (*1959)zobrazit více →