Odkazy

Níže najdete seznam doporučených internetových odkazů k různým tématům. Po kliknutí na nadpis ze seznamu se vám odkazy zobrazí.

 

Skautské stránky – české

Skautské stránky – zahraniční

(týkající se tématu práce s dětmi se specifickými potřebami)

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

 • www.inkluze.cz – aktuality z oblasti legislativy, nabídka kurzů, zajímavé články a zkušenosti, burza práce
 • www.chodicilide.cz – zajímavý web o běžném životě lidí s různým postižením, videa, články, diskuse
 • www.varianty.cz – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, zaměřuje se na interkulturní vzdělávání a globální výchovu

Sociální znevýhodnění

 • www.czechkid.cz – interaktivní výukový program multikulturní výchovy
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o Kátě, čtrnáctileté Rusce, která se najednou ocitla v českém prostředí
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o Jennifer, která má svůj život v Africe i v Čechách
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o Mie, holčičce z Vietnamu
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o Filipovi, Romském klukovi, a jeho snech
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o dvou sestrách z dětské SOS vesničky
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o Romanovi, který vyrůstá v pěstounské rodině

Sociální vyloučení

Mentální postižení

Zdravotně-sociální portál – odkazy na všechny typy zdravotního postižení

Dílčí informace

Pervazivní vývojové poruchy (poruchy autistického spektra)

 • www.dobromysl.cz – stránka o různých typech postižení a všeobecně o lidech s postižením, nejen o autismu, velmi zajímavá, jsou tam dobré články a člověk získá všeobecný přehled
 • www.autismus.cz – portál o autismu
 • www.apla.cz – asociace pomáhající lidem s autismem, komplexní podpora dětí s autismem a jejich rodin, stránka slouží jako rozcestník jednotlivých krajských organizací APLA – např. APLA Praha, Střední Čechy, APLA Jižní Morava
 • www.autistik.cz – občanské sdružení na pomoc lidem s autismem
 • www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209572241500011-diagnoza/auti – pořad Diagnóza o poruchách autistického spektra
 • Pořad ČT – pořad Diagnóza o Aspergerově syndromu

Narušená komunikační schopnost

 • www.klinickalogopedie.cz – Asociace klinických logopedů
 • www.balbutik.cz – občanské sdružení Balbutik zabývající se problematikou koktavosti
 • www.klubafasie.com; www.afazie.cz; sdruzenicmp.cz – organizace podporující osoby s afázíí, tedy osoby převážně po cévních mozkových příhodách
 • Pořad ČT – pořad ukazuje pohled na práci dvou dětí, Terezky s velmi podstatným sluchovým zeslabením a Zaboje se smíšenou vývojovou dysfázií
 • Pořad ČT – pořad přibližující pohled malého chlapce na obtíže spojené s jeho koktavostí
 • Pořad ČT – reportáž zaměřena na práci s dětmi s DMO

Sluchové postižení

Zrakové postižení

 • www.asociacerodicu.estranky.cz – Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. (zde můžete zaslat jakýkoli dotaz, speciálně co se týká hmatových ilustrací a knih; možnost bezplatného zapůjčení literatury)
 • www.okamzik.cz – Okamžik, sdružení na podporu (nejen) nevidomých (poradenství, semináře apod. a také volně stažitelné publikace k tématu zrakového postižení)
 • www.sons.cz – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
 • www.nevidomimezinami.cz – hromada prakticky zaměřených zajímavých textů o životě lidí se zrakovým postižením
 • Youtube – instruktážní video “Autobus”
 • Youtube – instruktážní video “Cesta na zastávku”
 • Youtube – instruktážní video “Překážka”
 • Pořad ČT – “Malování potmě” – dokument o výtvarce lidí se zdravotním postižením, výtvarnice Pavla Kovaříková
 • Pořad ČT – “Tak to vidím já” – dokument o nevidomé Stázce, která chodí do 1. třídy běžné základní školy

Tělesné postižení

CAN – syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

Zdravotní znevýhodnění

Cukrovka

Epilepsie

Šikana

Fundraising