Školní práce a výzkumy

 

  • Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (Junák, 2013) (PDF)
  • Integrace dětí se speciálními potřebami do skautských oddílů (Hubíková Veronika, FSS MU, Brno 2009) (PDF)
  • Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech (Doležel Tomáš, FSS MU, Brno 2011) (PDF)
  • Sondy do skautského světa 2012 (PDF)