Olomoucká buňka Skautingu pro všechny zve na semináře

17. 9. 2014

SpV Brno_ADHD_bigV Olomouci proběhnou během podzimu celkem tři semináře pro skautské vedoucí o práci s dětmi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Cyklus seminářů má název Svět pro každého.

SVĚT NEPOSEDNÝCH DĚTÍ
sobota 27. 9. 2014, ZŠ Nedvědova od 10 do 16 hodin

Seminář zaměřený na činnost s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), prostě „neposedné“ děti. Problematiku zvládání hyperaktivity probereme na konkrétních případech. Od příznaků se dostaneme až k metodice „jak na to“. Seminář bude proložen aktivitami pro podporu uvolnění a nácviku pozornosti dětí s ADHD.

SVĚT TICHA
sobota 1. 11. 2014, ZŠ Nedvědova od 10 do 16 hodin

Seminář zaměřený na činnost s dětmi s postižením sluchu.Vyzkoušíme si „Svět ticha“, krátce si vysvětlíme problémy spojené se sluchovým postižením a představíme možnosti práce s dětmi. Účastníci se naučí základy a odvezou si materiály pro nácvik znakové řeči. Lektorem a garantem v této oblasti je doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

SVĚT TROCHU JINAK
úterý 2. 12. 2014, ZŠ Nedvědova od 17 do 19 hodin

Na počátek prosince připravujeme podvečerní povídání o problémech a možnostech práce s dětmi s autismem.

Není třeba se účastnit celého cyklu, můžete přijít i na jednotlivé semináře.

Svět pro každého je název programu, který realizuje Olomoucká buňka odboru Skauting pro všechny jako podporu vedoucím oddílů při práci s dětmi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Další informace získate na emailu spvolomouc@skaut.cz