Odborná supervize

Supervize_01Supervize pro všechny

Nevíte si rady s některými situacemi při práci s dětmi ve vašem oddíle a rádi byste o nich mluvili s odborníkem?

Skupinová supervize je pro účastníky příležitostí sdílet svoje problémy a těžkosti a pomoci jim nacházet nová řešení. Může nám dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadného obviňování druhých. Dává možnost pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení, získat podporu. Supervize je jedna z forem podpory profesionálního růstu. Cílem supervize je plánovat další postup práce a zvyšovat tak svoji kompetenci. Díky nezávislosti supervizorů dává lidem možnost otevřeně hovořit o své práci a o problémech a situacích, které s ní souvisejí, a to v bezpečném prostředí skupiny.

Dobrou supervizi nenahradíte rozhovorem s kamarádem či respektovaným vůdcem, jakkoli je to důležitá část reflexe při Vaší práci.

V současné fázi našeho projektu „Supervize pro všechny“ nabízíme možnost využít finančně dotovanou odbornou supervizi.

Dotace je poskytována z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci projektu Mimochodem skautem II.

Požádat o tuto službu můžete prostřednictvím emailu poradna@skaut.cz anebo na STS čísle 605 829 372 (Barbora Váchová – Čára).

Skupinová supervize je určena primárně pro vás a vedoucí vašich oddílů/středisek. Pokud byste měli o supervizi zájem pouze vy, nabízíme vám možnost využít skupiny v rámci kraje/okresu/obvodu nebo individuálně.

JAK TO BUDE PROBÍHAT

Odbornou supervizi vede supervizor, který má za tímto účelem ukončený supervizní výcvik nebo je těsně před jeho dokončením.

1.Kontaktujete Poradnu SpV (Jiřího Steinbauera) a domluvíte se, zda máte zájem o supervizi pro vedení vašeho oddílu/střediska nebo jen vy osobně.

2. Domluvíte se na společném termínu a místě, které bude vyhovovat vám i vašemu supervizorovi.

3. Proběhne supervizní setkání. Setkání bude trvat dle dohody se supervizorem – zpravidla 1, 5 hodiny ve skupině a 50 minut individuálně.

4. Po skončení setkání se s Poradnou SpV dále domluvíte, zda budete mít zájem o další pravidelné setkávání.

Záleží nám na tom, abychom věděli, jak vám byla supervize užitečná, proto vás pak poprosíme o zpětnou vazbu a vaše postřehy.

ZKUŠENOSTI ZE SKUPINOVÉ SUPERVIZE

Supervize v rámci setkání vedoucích Provaz v roce 2012 a 2013.

Odpovědi na otázku: Co ti dala supervize? Vyhovovala ti tato forma poradenství a sdílení?

• „Vynikající – klidné, bezpečné, inspirativní a potřebné“
• „Supervizi jsem zažil poprvé -> silná metoda pro můj typ uvažování“
• „Ano, vyhovovala – nový pohled na problém, návod na zmapování vlastní situace“
• „Vyhovovala – díky ní jsem si uvědomila jak pracovat s dětmi… ADHD, atd.“
• „Velmi zajímavá zkušenost. Myslím, že některé kroky by mi v případné reflexi problému mohly být užitečné – analýza a pojmenování situace,….“
• „Myslím, že supervize je jeden z důležitých nástrojů ujasňování si vlastního vztahu k problémům, se kterými se potýkáme v oddíle. Bylo to VELMI důležité a přínosné (pro mě nejvíc z celé akce)“
• „Super! Škoda akorát, že nebyla delší a nestihlo se probrat více případů.“
• „Velmi pozitivní zkušenost, formu jsem neznala a myslím si, že na tomto typu semináře má určitě své místo.“

CO NÁM MŮŽE SUPERVIZE PŘINÉST

• Schopnost reagovat připraveně v krizových situacích – Neztratil jsem hlavu?
• Posílení jistoty při rozhodování – Neměl jsem to udělat jinak?
• Zvýšení schopností vlastní reflexe, poznání sebe sama – Vím co, jak a proč dělám?
• Získání nových dovedností – Co a jak dělat, když…?
• Sdílení své nejistoty – Jak poznám, že to dělám dobře?
• Prostor pro prezentaci svých názorů – Já si myslím, že…
• Hledání východisek – Vyčerpal jsem už všechny možnosti?
• Možnost prezentovat konkrétní problémy – Co s tím? Jak se mám zachovat?
• Poznat své silné stránky – Na co se mohu spolehnout? Čeho a jak mohu využít?
• Rozeznat slepá místa – Co nevím, neslyším? A proč?
• Získávat podporu, ocenění a konkrétní zpětnou vazbu – Co si myslí ostatní? Jak vidí mě?
• Poskytovat podporu, ocenění a konkrétní zpětnou vazbu – Jak se mi daří podpořit druhé?
• Podělení se o radosti a úspěchy – Co se podařilo? Co mě povzbudilo? Proč to považuji za úspěch?
• Posílení motivace k další práci – Proč to dělám? Proč chci pokračovat? Co mě na tom baví?

VÍCE O SUPERVIZI

Supervizor má být průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací.

Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd.

(Český institut pro supervizi, http://www.supervize.eu)