Přečtěte si lednový Bulletin Skautingu pro všechny!

10. 1. 2014

SpV_Bulletin_leden_2014_titulkaV lednovém bulletinu si můžete přečíst rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže nebo příběh o skautce s poruchou sluchu.

Vydali jsme první letošní Bulletin Skautingu pro všechny, ve kterém pravidelně informujeme o činnosti našeho odboru i o tématu práce s dětmi se specifickými potřebami.

V tomto bulletinu si můžete přečíst:

• Rozhovor s Alešem Sedláčkem: S předsedou České rady dětí a mládeže o tom, jak rada podporuje práci s dětmi se specifickými potřebami v organizacích, které sdružuje, i o  zkušenostech, jaké s nimi má z doby, kdy vedl kmen Ligy lesní moudrosti.

• Výstupy z konference „Dopoledne inkluze, odpoledne…?“: V druhé půlce listopadu jsme vydali studii o specifických potřebách dětí ve volnočasových organizacích. Ta je jedním z výstupů konference Dopoledne inkluze, odpoledne…?, kterou jsme pořádali v polovině září.

• Příběh o Viki: O skautce s poruchou sluchu, která už několik let chodí do plzeňského oddílu Hiawatha.

Ke stažení: