Přidejte se k nové buňce SpV v Olomouci!

25. 4. 2014

 

OlomoucDalší regionální buňka SpV vzniká v Olomouci. Pokud tam studuješ, nebo skautuješ, můžeš se zapojit do její činnosti.

S přibývajícím počtem dětí se specifickými potřebami se zvyšují požadavky na znalosti a dovednosti skautských vedoucích. Platí to ve všech koutech České republiky. Nejinak je tomu i v kraji Olomouc. Díky odboru Skauting pro všechny vzniká jeho regionální buňka i v Olomouckém kraji. V rámci činnosti buňky se budeme zabývat pořádáním seminářů pro činovníky Junáka na téma, jak pracovat s dětmi se specifickými potřebami, a poradenskou činností v této oblasti. V současné době se účastním okresních rad kraje, kde prezentuji činnost odboru SpV a nabízím možnost podílet se na činnosti olomoucké buňky.

V olomoucké buňce jsme zatím třia, ale věřím, že se náš počet brzy zvýší. Oficiálně bychom se chtěli více představit koncem školního roku.

Na podzim jsme se již podíleli na realizaci programu pro Poradní skálu a počátkem roku jsme připravili první odpolední seminář zaměřený na práci s hyperaktivními dětmi. Činnost s „neposednými“ dětmi je v poslední době hodně diskutovaná, a tak vedoucím z Olomouce a okolí na podzim nabídneme celodenní seminář „Jak pracovat s dětmi s ADHD“. Také se začíná stále více vedoucích ptát po zásadách práce s dětmi s autismem. Ve spolupráci s odborníky odboru SpV bychom chtěli na podzim uspořádat seminář i na toto téma.

Tak jak se olomoucká buňka obsazuje personálně, tak vznikají i další nápady na činnost a aktivity. Věřím, že akcí, které budeme pořádat, bude nakonec více.

Gerd Dimmroth – Hern

Zapoj se do SpV Olomouc!

Pokud by ses chtěl(a) zapojit do činnosti buňky SpV Olomouc, seznámit se se zajímavými lidmi, vyzkoušet si řadu dovedností a získat nové informace o práci s dětmi se specifickými potřebami, ozvi se Hernovi na email gerd@seznam.cz . Můžeš tak přispět k tomu, že vedoucím z Olomouce a okolí bude mnohem přístupnější podpora při práci s dětmi se specifickými potřebami v jejich oddílech.