Přihlaš se na seminář ADHD – vím, co s tím?!

15. 1. 2015

ADHDSkauting pro všechny pořádá 13.-15.března seminář pro vedoucí oddílů o tom, jak pracovat s dětmi, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Přihlašujte se již dnes!

Chceš se dozvědět, jak ve skautských oddílech pracovat s dětmi, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)?

Chceš poznat hry a skladbu programu vhodné pro děti s ADHD?

Chceš se setkat s odborníky a s dalšími vedoucími oddílů, kteří mají s prací s těmito dětmi zkušenost?

Chceš se seznámit se s dalšími přidruženými poruchami, které mohou být s ADHD spojené?

Přihlaš se na tematický seminář Skautingu pro všechny!

ADHD – vím, co s tím?! – tematický seminář o práci s dětmi s ADHD ve skautských oddílech

Pokud se chceš podrobněji seznámit s jedním z témat, která se týkají zapojování dětí se specifickými potřebami do oddílu, můžeš se zúčastnit tematického semináře odboru Skauting pro všechny. Seminář jsme se rozhodli věnovat tomu, jak pracovat s dětmi s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v dětských oddílech.

Na semináři se mimo jiné seznámíš s vhodnými hrami a skladbou programu, které jsou vhodné pro děti s ADHD, setkáš se s odborníky, kteří mají s prací s těmito dětmi dlouhodobou zkušenost a nebo se seznámíš s dalšími přidruženými poruchami, které mohou být s ADHD spojené.

Účastníci semináře získají i tištěnou příručku ADHD – vím, co s tím?! (ta je v ceně účastenského poplatku).

Termín: 13.–15. března 2015

Místo: Praha

Předpokládaná cena: 300 Kč (pro registrované členy Junáka) / 450 Kč (pro nečleny)

Jak se přihlásit: prostřednictvím přihlašovacího formuláře do 26. února 2015

Těšíme se na viděnou!

Skauting pro všechnyADHD_2015_pozvanka