Přijďte na Otevřenou poradu SpV o inkluzivitě v Junáku

28. 8. 2015

SpV_Open poradaChceš se osobně setkat se členy odboru Skauting pro všechny? Zjistit, co odbor dělá, a jak může tvému oddílu či středisku být nápomocný? Chceš si promluvit se členy odboru a dalšími skauty, kteří mají zkušenost s pedagogikou či psychologií o jedné z Těžkých otázek Junáka?

Přijď ve středu 23. září od 18 hodin do Skautského institutu na Otevřenou tématickou poradu odboru Skauting pro všechny o Těžké otázce Junáka “Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?”

Na poradě bychom vás chtěli seznámit s naší společnou odpovědí na zmíněnou Těžkou otázku Junáka. Také bychom na ni rádi přizvali skauty a skautky, kteří mají profesní či studijní zkušenost s pedagogikou či psychologií, a požádali o vlastní odpověď či komentář té naší je.

Pokud tě toto téma zajímá, i pokud byste se s námi rádi setkali, určitě přijďte.

Těšíme se na setkání se všemi, kteří se rozhodnou přijít!

Otevřená porada SpV jako událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1699584260262932/
Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku. Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými potřebami v Junáku. Děje se tak prostřednictvím pořádání seminářů, účasti na kurzech, přípravy metodických příruček i odborného poradenství. Odbor poskytuje podporu na centrální úrovni i v některých regionech.

Za děti se specifickými potřebami považujeme například děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné.