Pro vedoucí

Odbor Skauting pro všechny (SpV) se při podpoře začleňování dětí se specifickými potřebami do skautských oddílů zaměřuje primárně na ty oddíly, do kterých už tyto děti dochází. Nabízí jim celou řadu podpůrných nástrojů.

Všem členům vedení oddílů nabízíme

  • PORADNA SpV – poradenství v oblasti práce s dětmi se specifickými potřebamipokud víš, že do tvého oddílu má přijít dítě se specifickou potřebou a chceš se na jeho příchod pořádně připravit, nebo již takové dítě v oddíle máš, a nedaří se ti jej úspěšně začlenit do kolektivu – obrať se na adresu poradna@skaut.cz, předáme ti kontakt na odborníka, se kterým se můžeš poradit, navrhneme konkrétní praktické kroky, pošleme ti tipy na zajímavé materiály, kde se o daném tématu můžeš dozvědět podrobnější informace nebo na oddíly, které mají podobnou zkušenost za sebou. Můžeš s vedením svého oddílu využít i možnost odborné supervize nebo se zapojit do sociometrického šetření a zmapovat lépe vztahy mezi dětmi v oddíle. Podrobněji v sekci Poradna.
  • seminář Z nevýhody výhoda – můžeš se zúčastnit našeho semináře, kde získáš základní informace o specifických potřebách, se kterými mohou děti do oddílů přicházet, a tom, jak můžeš s takovými dětmi pracovat, aby se v oddíle cítily dobře. Nejbližší termín semináře je v listopadu 2014. Více informací o něm se dozvíš v pozvánce.
  • setkání vedoucí oddílů, do kterých chodí děti se specifickými potřebami Provaz – setkání jak pro ty, kteří mají zkušeností dostatek a mají ostatním co předávat, tak pro ty, kteří jsou si v situaci méně jistí a ocenili by radu a inspiraci. Nejbližší seminář chystáme v květnu 2013 nedaleko Brna. Více viz odkaz.
  • další tématické semináře – kromě základního semináře Z nevýhody výhoda se můžeš přihlašovat na další tématické semináře, které během roku pořádáme (na téma sociálního znevýhodnění, práce s dětmi s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, apod.). .
  • příručka Z nevýhody výhoda – v sekci Materiály si můžeš stáhnout příručku s názvem Z nevýhody výhoda. Ta přehledně popisuje základní oblasti specifických potřeb dětí, ilustruje je na konkrétních příkladech a popisuje i se zřetelem na činnost skautských oddílů, jak s těmito dětmi vhodně komunikovat a pracovat. Najdeš zde i příručky o dalších tématech.
  • pomoc se získáním finančních prostředků – pokud byste pro váš oddíl chtěli získat speciální finanční prostředky, které by pomohly úspěšnému začlenění dítěte/dětí se specifickými potřebami (např. vybudování bezbariérového přístupu do klubovny) nabízíme asistenci při vypracovávání grantové žádosti.
  • konzultace před pořádáním rozsáhlejšího projektu – chystáš-li se se svým oddílem nebo střediskem pořádat rozsáhlejší akci/projekt, který by se nějakým způsobem vztahoval k tématu práce dětí se specifickými potřebami (celostředisková hra, zapojení tématu do družinových či oddílových schůzek během jednoho měsíce, příprava programu pro děti z dětských domovů nebo ze sociálně vyloučené lokality…), rádi s tebou před pořádáním takové akce zkonzultujeme tvé plány, případně ti předáme kontakty na zajímavé lidi, nebo odkazy na zajímavé materiály, které bys mohl při této akci využít, kontaktuj nás na emailu: spv@skaut.cz.
  • program na střediskové a jiné akce – pokud bys měl zájem uspořádat rozsáhlejší program na téma vztahující k tématu práce s dětmi se specifickými potřebami na vaší střediskové akci nebo na setkání vedoucích oddílů vašeho obvodu nebo kraje, rádi tento program po předchozí domluvě zajistíme, případně pomůžeme s jeho přípravou, kontaktuj nás na emailu: spv@skaut.cz.
  • přehled filmů k tématu lidí se specifickými potřebami – pro zpestření tvých družinovek, výprav či jen tak najdeš seznam zajímavých filmů zde.
  • půjčovnu knih a elektronickou knihovnu na stránkách SpV zde.