Pro vzdělavatele

Připravuješ kurz a rád bys do něj zahrnul téma práce s dětmi se specifickými potřebami? Obrať se na nás, buď ti takový program připravíme, nebo pomůžeme s jeho přípravou.

 
 
 

SpV ti nabízí

 

Pokud máš zájem využít některou z našich nabídek, kontaktuj nás, prosím, na e-mailu spv@skaut.cz. Těšíme se na spolupráci!

 

Vzdělávací program

Pokud máš zájem o vzdělávací program, vyber si nejprve téma. Tím může být konkrétní postižení či znevýhodnění jako např. ADHD, Aspergerův syndrom, sociální znevýhodnění, zrakové postižení, poruchy chování apod., nebo nějaké obecnější téma jako např. inkluzivní prostředí v oddíle, šikana, předsudky a tolerance apod. Nebo je samozřejmě možná kombinace více témat.
Forma programu bývá interaktivní a různorodá (skupinová práce, videoukázky, scénky…) a zároveň taková, která zapojuje všechny účastníky, dává prostor pro jejich otázky, diskuzi.

Zážitkový program

V rámci zážitkového programu si vaši frekventanti zkusí na vlastní kůži, jaké to je být na vozíku, žít se sociálním znevýhodněním nebo být třeba nevidomý. Takovýto program je pak vždy spojen s reflexí zážitku, která umožní zážitek si zpracovat, uvědomit si ho a doplnit ho o další informace.
Zážitkový program vede účastníka k přemýšlení o vlastních postojích, pomáhá rozvíjet jeho osobnost a schopnost tolerance.

Připravený vzdělávací či zážitkový program vám předem pošleme, abyste měli představu, co se na něm bude dít, a taky možnost případně ještě něco upravit, změnit.
U vzdělávacích programů nabízíme také materiály pro účastníky, které můžeme zaslat dopředu, aby si je stihli pročíst, nebo přivézt na akci.

Ukázku našich programů si můžete prohlédnout zde.

Pomoc s přípravou programu, který si chcete realizovat sami

Pokud si chceš program na kurz připravit sám, nabízíme ti pomoc v podobě konzultace. V případě zájmu ti můžeme zprostředkovat i kontakt na odborníky, kteří se danou tématikou zabývají.
Nabízíme také zapůjčení potřebných materiálů, jako jsou různé informační letáky, knihy, videoukázky, speciální pomůcky apod. Některé najdeš už teď v naší půjčovně knih nebo elektronické knihovně. Samozřejmě můžeš využít i naši příručku Z nevýhody výhoda, jejíž aktuální verzi najdeš zde.

Konzultace kvalifikačních prací

Pokud chceš zařadit mezi nabízená témata k závěrečným pracím či projektům také téma specifických potřeb dětí, ale nevíš, jak do toho, ozvi se. Nabízíme ti pomoc s výběrem témat tak, aby práce poté neskončila na dně šuplíku, ale byla smysluplně využita.
Můžeme také zprostředkovat odborníka, se kterým by frekventant měl možnost tvorbu své práce konzultovat, aby ve výsledku byla opravdu kvalitní a tedy i dále využitelná.

Konzultace před přípravou dlouhodobějšího projektu

Chystáš-li se pořádat rozsáhlejší akci/projekt, která se může dotýkat tématu práce s dětmi se specifickými potřebami (regionální akce, setkání frekventantů, odpočinková či týmová akce vzdělávacího týmu, lesní školy, úvodní akce kurzu…), zkonzultujeme s tebou tvé plány, předáme kontakty na odborníky nebo odkazy na zajímavé materiály.

E-mailová a telefonická poradna

S jakýmkoli dotazem se ty i frekventanti vašeho kurzu můžete obrátit na naši poradnu.