Regiony

Odbor Skauting pro všechny působí i na regionální úrovni, tak aby podpora vedoucím při práci s dětmi se specifickými potřebami mohla být vedoucím oddílům k dispozici přímo v místě, kde působí.

Děje se tak prostřednictvím krajských buněk Skautingu pro všechny. Tyto buňky nabízejí podobně jako celý odbor podporu všem vedoucím, kteří mají v oddíle děti se specifickou potřebou. Můžete se na ně kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem nebo potřebou, která by vám pomohla při práci s dítětem se specifickou potřebou ve vašem oddíle. Stejně tak se na ně mohou obrátit i pořadatelé kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí, kteří by měli zájem o přípravu a vedení programu na některé z témat týkající se specifických potřeb dětí.

V tuto chvíli fungují tyto regionální buňky Skautingu pro všechny:

Pokud byste měli zájem o zapojení do činnosti krajské buňky, nebo o to, aby podobná buňka začala fungovat ve vašem kraji, ozvěte se nám na email spv@skaut.cz