SpV Brno

SpV BrnoO nás

Brněnská buňka SpV oficiálně vznikla v září roku 2012 a má tedy za sebou roční fungování. Jádro našeho týmu v současnosti tvoří šest členů a jeden zapálený externista. Většina z nás jsou aktuálně vedoucími oddílů, nebo jimi ještě nedávno byli. Mnozí se také problematice dětí se specifickými potřebami věnují i v profesním životě.

Cílem SpV Brno je především poradenská činnost vedoucím, kteří v oddíle mají děti se specifickými potřebami. Naše podpora se nemusí týkat pouze konkrétních členů, ale i celého oddílu. Naše služby nabízíme i vzdělávacím kurzům Junáka na Moravě a letním táborům. Pro jejich účastníky můžeme připravit program týkající se práce s dětmi se specifickými potřebami.

Vaše dotazy týkající se práce s dětmi se specifickými potřebami nebo tématu obecně můžete zasílat na email poradna@skaut.cz. Brněnskou buňku můžete kvůli ostatním věcem (objednání programu, nabídka spolupráce) kontaktovat na emailu  spvbrno@gmail.com.

Seznamte se s Týmem SpV Brno podrobněji!

Co máme za sebou:

Stihli jsme už připravit tři Tematické večery. V jejich tradici bychom rádi pokračovali i v dalších letech přibližně ve dvouměsíčním intervalu.

Ve spolupráci s výkonným týmem odboru Skauting pro všechny jsme v červnu 2012 pořádali v Brně Provaz – celostátní setkání vedoucích, které mají v oddílech nějaké děti se specifickými potřebami.

O letošních prázdninách jsme také vyrazili na skautský tábor do vojenského prostoru Libavá, abychom tam uskutečnili program pro děti skautského věku.

Co chystáme:

Budeme se účastnit celostátního setkání přátel Skautingu pro všechny, které je plánované na listopad. Na prosinec plánujeme další Tematický večer (4.12.). Na těchto večerech se tradičné scházíme v prostorách cyrilometodějského gymnázia.