SpV Olomouc

Skauting_pro_vsechny_logo_Olomouc_RGBJsme skupina zabývající se realizací seminářů a workshopů. Našim cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v dětských oddílech.

Za děti se specifickými potřebami jsou považovány například děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné.

Jsme součástí odboru Skauting pro všechny (SpV) organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Spojit se s námi můžete přes email spvolomouc@skaut.cz.