Skokan: Skautovat se dá i s diabetem

13. 2. 2012

Příběh skauta z Broumova ukazuje, že ani těžší podoba diabetu nemusí být překážkou
pro plnohodnotné zapojení do skautského oddílu.

Když se v našem malém středisku vysloví přezdívka Skokan, každý si hned vybaví drobného blonďatého klučinu z oddílu skautů. Skokan začal chodit do smečky vlčat od první třídy
základky. Do té doby u něj nikdo nezpozoroval známky žádného závažnějšího onemocnění.
Po nástupu do první třídy se ale u Skokana projevil diabetes, který, jak jsme později zjistili,
mají v rodině dědičný. Tím se významně změnil nejen Skokanův život, ale i život jeho rodiny.
Na novou situaci jsme si samozřejmě museli zvyknout i my ve středisku.

Dát mu čas

Začátky nebyly úplně veselé. Skokan byl nedisciplinovaný, hledal mantinely, litoval se a
neustále se chtěl o své nemoci bavit – s kýmkoliv, kdekoliv. Respektovali jsme to, protože
jsme chápali, že se musí se svou nemocí vyrovnat a jediné, co můžeme dělat, dát mu čas. Program schůzek jsme nemuseli nijak radikálně měnit, pouze jsme dbali na to, aby se Skokan včas najedl, dostal dávku inzulínu a zbytečně se nepřetěžoval. Schůzka vlčat se také konala souběžně se schůzkou světlušek, jejichž vedoucí je zdravotní sestra, takže ani s pícháním inzulínu nebyl problém. Ten se nakonec naučil aplikovat i vedoucí vlčat, a tak se Skokan mohl bez omezení účastnit i celodenních výletů.

Nyní chodí Skokan do páté třídy a druhým rokem je členem skautského oddílu. S nimi byl v
létě na táboře. Bylo zřejmé, že se se svou nemocí již dost dobře vyrovnal. Naučil se s ní žít a je o dost samostatnější. Dnes mu nedělá žádný problém píchnout si inzulín před ostatními.
Jedinou jeho slabinou je dodržování dietního režimu, ale pevně doufáme, že to do budoucna zlepší. Skokan se přirozeně začlenil do oddílu a ani jeho kamarádi z oddílu nemají s jeho nemocí žádný problém Nikdy jsme se nesetkali s jakýmikoliv projevy výsměchu. Skokana berou takového, jaký je, i s jeho nemocí.

Michaela Janoušková – Radar Tamara Castro

Diabetes (cukrovka)

Diabetes je nemoc, kterou mohou onemocnět lidé v každém věku. Jedná se o poškození
slinivky břišní. Může být primární – od ní se vyvíjí další choroby, či sekundární – následek
úrazu, operace. Pokud se neléčí, ohrožuje život člověka, jinak člověka moc neomezuje.
Příčinou onemocnění je nedostatek či nekvalita inzulínu, který pomáhá v těle regulovat
hladinu cukru v krvi. K sekundárnímu onemocnění cukrovky dochází tehdy, pokud prudce
klesne hladina inzulínu. Nedá se vyléčit, dá se však léčit. V různých etapách života se
projevují různé symptomy onemocnění.

Další příběhy začlenění najdete zde: KamzíkSkokanČokyVašík, Honzík.