SpV Brno: Jak na příliš „živé“děti

24. 9. 2013

SpV Brno_ADHD_big24.září 2013 – Brněnská buňka odboru Skauting pro všechny pořádá 16. října v Brně další tématický večer pro vedoucí oddílů.

Lezou vám děti ve vašem oddílu občas po hlavě, chvíli neposedí, hlasitě se projevují a vy nevíte, co s nimi? Přijďte si o tom popovídat s dalšími vedoucími i s odborníky, kteří vám mohou poradit, jak s takovými dětmi v oddíle pracovat.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jako jedna z nejčastějších specifických potřeb, která se v různých formách může projevovat u dětí, které chodí do vašich oddílů, bude tématem, kterému se bude věnovat další z tematických večerů pořádaných brněnskou buňkou odboru Skauting pro všechny.

Večer je určený pro vedoucí skautských oddílů všech věkových kategorií i roverů a rangers, kteří u oddílů pomáhají.

Pokud se chcete tematického večera zúčastnit, přihlaste se do 13. 10. na email spvbrno@gmail.com (do předmětu mailu napište: Živé děti).

Těšíme se na viděnou s Vámi!

SpV Brno

Tématický večer: Jak na příliš „živé“děti
Kdy: 16.10.2013 od 18:00 do 20:00
Kde: Cyrilometodějské gymnázium (Lerchova 63)

Ke stažení: