TIP PRO VEDOUCÍ: Seminář Z nevýhody výhoda: Tři dny o životě lidí s postižením a znevýhodněním

7. 8. 2015

Z nevyhody_03Chceš detailněji poznat život lidí s postižením a znevýhodněním a jejich potřeby?

Chceš být díky tomu lépe připravený na práci s dětmi s různými potřebami?

Pokud říkáš ano, přihlas se na seminář, který na konci října pořádá odbor Skauting pro všechny.

Třídenní seminář nabízí prostřednictvím osobních setkání i zážitků a her podrobné seznámení s životem lidí s postižením či znevýhodněním.

Kromě toho se zde dozvíš i řadu konkrétních tipů, jak v oddíle vytvářet otevřené prostředí, ve kterém bude každý přijímaný jako jedinečná osobnost i se všemi svými odlišnostmi.

Semináře se proto mohou účastnit i ti, kdo v oddíle žádné dítě s postižením či znevýhodněním nemají, ale chtějí být lépe připraveni na situaci, kdy by se do oddílu takové dítě přihlásilo, nebo je zajímá, jak můžou přispět k vytváření přátelského a otevřeného prostředí v oddíle.

Seminář Z nevýhody výhoda letos už pošesté v řadě pořádá odbor Skauting pro všechny.

Seminář pro vedoucí dětských oddílů se bude konat od 23. do 25. října 2015 v Praze ve skautském areálu na Křížku (Pitterova 1, Praha 3 – Žižkov).

Co tě na semináři čeká:

víkend plný přednášek, her a interaktivních programů
nové informace, prostor k diskuzi i zážitky na vlastní kůži.
zajímaví hosté, kteří sami žijí s nějakou specifickou potřebou a kteří mají zkušenost s prací v tomto oboru
rady, tipy a praktické informace, jak začlenit děti s různými specifickými potřebami do oddílu, aby se všichni v oddíle cítili dobře.

Jak asi seminář může vypadat, se dočteš v některém z článků o minulých ročnících. O průběhu prvního ročníku si můžeš přečíst v článku z Křižovatky.
O druhém ročníku vyšel zase článek v Roverském kmeni.
Na Facebooku si můžeš prohlédnout i fotoreportáž ze hry o sociálních rozdílech.

Na semináři získáš i aktuální vydání příručky Z nevýhody výhoda, ve které najdeš základní informace o nejčastějších typech znevýhodnění (sociální znevýhodnění, poruchy autistického spektra, tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení,…) i praktické návody na to, jak s dětmi s takovými specifickými potřebami pracovat v oddíle, příklady některých programů i kontakty na organizace, které se těmto tématům věnují.

Rezervuj si tedy tento říjnový víkend už dnes. Budou to tři dny, které se rozhodně vyplatí!

Přihlašovat se na seminář „Z nevýhody výhoda“ můžeš do 1. října 2015 prostřednictvím jednoduchého přihlašovacího formuláře.

Seminář má akreditaci ministerstva školství využitelnou i v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Seminář „Z nevýhody výhoda“
Kdy: 23. – 25. října 2015
Kde: v Praze ve skautském areálu na Křížku (Pitterova 1, Praha 3 – Žižkov) Předpokládaná cena: Pro registrované skauty: 300 Kč, pro ostatní: 450 Kč (cena je včetně příručky, ubytování a stravy) Junak_Z_nevyhody_2015_A4_FINAL