Tým SpV Brno

Tomáš Doležel – KewinKewin

Vzdělání
Studuje speciální pedagogiku (výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením). Strávil studijně dva semestry ve Finsku v rámci Erasmu.

Pracovní zkušenosti
Asistent pedagoga na ZŠ pro žáky s poruchami autistického spektra. Hlídání dětí.

Skautské zkušenosti
Ještě stále vůdce 70. Brněnského oddílu světlušek a vlčat, instruktor na kurzu OIKOS.

Role v týmu
Šéf týmu.

Proč jsem v SpV
Je to propojení mého profesního a volnočasového života, ve kterém vnímám smysl, protože ve skautských oddílech je mnoho dětí, které individuální přístup potřebují. V počátcích mého vedení oddílu bych určitě něco takového uvítal, protože mi přijde důležité vědět, že na výchovně-vzdělávací oříšky nejsem sám, a mám kde hledat pomoc.

Hlavně bych si přál, aby se vedoucí v oddílech naučili přijímat/odmítat děti se specifickými potřebami na základě pečlivého, citlivého uvážení a relevantních informací, a ne na základě domněnek, či předsudků.

Jana Mieslerová – JančaJanca

Vzdělání
sociální práce (UHK), nyní (MU)

Pracovní zkušenosti
asistentka pedagoga autistického chlapce na záskok a volnočasová asistence s autistickým chlapcem, zdravotnice na táboře ŘLP ČR

Skautské zkušenosti
zástupce vedoucí oddílu skautek, zdravotnice na táborech, koordinátorka “Společně proti léukémii” pro Chotěboř

Proč jsem v SpV
Téma začleňování jedinců do společnosti je mi téma blízké, proto mne zaujala spolupráce v SpV a šla jsem do ní. Ráda se přidávám do společné činnosti brněnské buňky. Myslím, že vedoucí oddílů nemusí vše vědět. Proto je tu SpV, abychom jim se začleňováním dětí do oddílů mohli pomoci, poradit.

Dominik Levíček – BrankářDominik

Vzdělání
studuje Cyrilometodějské gymnázium (Brno)

Pracovní zkušenosti
asistent v organizaci Archa v Ženevě – domov pro handicapované

Skautské zkušenosti
člen oddílové rady, rádce družiny pro handicapovaných vlčat a skautů, rádce

Role v SpV Brno
pokaždé jiná, hlavní pojídač občerstvení

Proč jsem v SpV
Má to cenu! Před nějakou dobou jsem se rozhodl založit skautskou družinku pro handicapované, ale s SpV mohu pomoci i ostatním vedoucím v republice, protože dobré činy se mají násobit. Rád předám zkušenosti těm, kteří mají nebo hledají odhodlání k práci se znevýhodněnými dětmi. Ještě jednou… Má to cenu!

Věra Linhartová – AzuAzu

Vzdělání
Studuje speciální pedagogiku a psychoterapii (PdF a FSS MU Brno), v současnosti je ve výcviku v arteterapii a artefiletice.

Pracovní zkušenosti
Pracovní stáž ve Středisku výchovné péče (děti a dospívající s poruchami chování), dobrovolnice u dětí s poruchou autistického spektra, dlouholetá chůvička různě živých dětí.

Skautské zkušenosti
Bývalá Velká světluška, instruktorka kurzu OIKOS, občasná lektorka na rádcovských a čekatelských kurzech.

Proč jsem v SpV
Myslím, že všechny děti, se kterými dnes pracujeme, mají své, individuální a jinaké potřeby. Vycházet vstříc dětem se specifickými potřebami vnímám jako aktuální výzvu pro skautské vedoucí, která souvisí s moderními skautskými ideály. Ráda se podílím na otvírání nových možností. A jsem ráda, že dáváme nové šance i my.

Jarmila Póčová – JájaJaja

Vzdělání
střední pedagogická škola, studuji učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově Univerzitě

Pracovní zkušenosti
osobní asistentka chlapce s autismem, vedoucí ve volnočasovém centru, výuka dětí hry na kytaru

Skautské zkušenosti
Externí vedoucí světlušek, lektor na zdravokurzech Chameleon Brno

Role v SpV
Pomocná ruka? Fotograf?

Proč jsem v SpV
Vedu turisťák TOM Oftalmo, kde se snažíme o integraci zrakově a mentálně postižených dětí mezi zdravé členy oddílu. Jelikož zároveň nestíhám vést světlušky, přišlo mi SpV jako super způsob, jak zůstat ve skautu aktivní. A zároveň můžu svými poznatky z turisťáku obohatit vedoucí, kteří chtějí ve svém oddíle integrovat nějak znevýhodněné děti.

Tereza Tesařová – TerkaTerka

Vzdělání
učitelství matematiky pro střední školy (PřF MU) a speciální pedagogika (PdF MU)

Pracovní zkušenosti
učitelka matematiky na střední zdravotnické škole

Skautské zkušenosti
donedávna vůdkyně oddílu, nyní zástupkyně vůdce střediska

Role v SpV
členka brněnské buňky

Proč jsem v SpV
Chtěla bych pomoci vedoucím v oddílech, kteří pracují s dětmi se specifickými potřebami. Je to velmi potřebná a záslužná, ale i náročná práce.